top of page
Søk
  • bencpedersen

En vei ut av bekymringstanker

Oppdatert: 29. jan. 2023
I gestaltterapien er det vanlig å skille mellom den direkte erfaringen av livet slik det oppleves her og nå, og andrehåndserfaringen der vi snakker eller tenker om livet mer generelt. Jeg synes livsveilederen og forfatteren Eckhart Tolle oppsummerer dette skillet på en fin måte med begrepene livet og livssituasjon (1997). Dette skillet kan være et veldig nyttig redskap når det gjelder å hente seg ut av unødvendige bekymringstanker og tilbake til øyeblikket her og nå.


Livssituasjon refererer til omstendighetene i livet ditt. Til tanker om livet ditt generelt. Det kan feks være tanken på noe som foregår på jobben, ting knyttet til parforholdet, økonomiske bekymringer osv. Livssituasjon handler med andre ord om ting som har med tid å gjøre. Nærmere bestemt om tanker som involverer tid. Fortid og/eller fremtid.


Livet refererer derimot til akkurat her og nå. Ikke til fortid eller fremtid, men til følelsen av din egen tilstedeværelse i dette øyeblikket. Selve livet, og livsenergien, kan aldri være noe annet sted enn her og nå. Kjenn kroppen din. Ta inn over deg sanseinntrykkene som møter deg nettopp der du er nå. Observer hvilke tanker som beveger seg gjennom hodet ditt akkurat nå. Dette er livet ditt slik det faktisk utfolder seg.

Livssituasjonen er tanker og forestillinger om livet ditt. Livet er den direkte erfaringen av deg selv i nettopp dette øyeblikk.


Jeg griper meg stadig i å være langt inne i en eller annen tankerekke der jeg ser for meg hendelsesforløp i livet mitt i fremtiden. Det innebærer ofte en forestilling om at det er noe som går galt, akkompagnert av en bekymret følelse. Helt ubevisst og vanemessig har jeg havnet inne i den tankerekken. Tanker om min livssituasjon. Men akkurat i det øyeblikket jeg blir oppmerksom på hva jeg driver med er det som om jeg våkner ut av en drøm. Jeg blir bevisst at det jeg holder på med er å leve meg inn i tanker om en virkelighet som ikke eksisterer. At jeg skaper en mental fremtid som bare eksisterer i mitt hode i kraft av at jeg tenker på den.


Når jeg blir bevisst på dette kan jeg hente meg ut av min livssituasjon og tilbake til livet. Tilbake til her og nå. Til livsenergien. Jeg kan kjenne følelsen av min egen kropp. Kjenne føttene mine mot gulvet og rumpa mot stolen. Kjenne hvordan pusten beveger seg inn og ut av kroppen. Jeg kan ta inn sanseinntrykkene av rommet jeg sitter i. Dette er virkelig. Dette er livet mitt. Jeg blir bevisst på at akkurat nå sitter jeg her med tanker om min fremtid. Og jeg trenger ikke tro på eller leve meg inn i innholdet i de tankene hvis jeg ikke vil. I kontakten med livet her og nå blir jeg klar over at jeg har et valg.


Slik hjelper skillet mellom livet og livssituasjon meg ut av mine egenproduserte fantasifulle bekymringstanker. Det hjelper meg å finne veien tilbake til det som i en mye større grad har en faktisk realitet, livet mitt akkurat her og nå.
218 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page